Esterházy, Peter: Oratorium BalbulumYear of release: 2020

Audiobook - Hangoskönyv

 

In 2008, we received an order for the large-scale work Hallelujah - Oratorium balbulum from the Vienna Philharmonic. We worked for five years in wonderful harmony with Péter Esterházy, who finished the basic text in 2010. In the past, composers drew the content of oratorios from biblical themes. Esterházy choose a sacred theme, but with secular language he created a distinctive style. Its protagonist is the Prophet, who, because of his stuttering, cannot predict the future.

The Angel asks him about the present and the future, but mostly the Choir, the crowd, gives the correct answer. In all this, the Narrator leads us. The narrator of the performances in Hungary was Pál Mácsai, I cannot imagine a more ideal performer of Esterházy's text.

/Peter Eötvös /

 

A Halleluja – Oratorium balbulum című nagyszabású műre 2008-ban kaptunk megrendelést a Bécsi Filharmonikusoktól. Öt évig dolgoztunk csodálatos harmóniában Esterházy Péterrel, aki 2010-ben lett kész az alapszöveggel. Régebben a zeneszerzők bibliai témákból merítették az oratóriumok tartalmát. Esterházy egy szakrális témát választott, de világi nyelvezettel teremtett meg egy rá jellemző, sajátos stílust. Főszereplője a Próféta, aki dadogása miatt nem tudja megjósolni a jövőt.

Az Angyal kérdezi őt a jelenről és jövőről, de többnyire a Kórus, a tömeg adja meg a helyes választ. Mindebben a Narrátor vezet minket. A magyarországi előadások Narrátora Mácsai Pál volt, akinél Esterházy szövegének ideálisabb előadóját el sem tudok képzelni.

/Eötvös Péter/

 

ISBN 978-963-54-4048-1

Edition: Kossuth, Mojzer

 

Listening a part/ Hallgasson bele >

order CD/megrendelés >