Hazám dij        |         Terras sem Sombra International Prize        |         Goethe Medal        |         Prima Primissima Award        |         Prix de la Fondation Simone et Cino del DUCA        
Lars Petter Hagen: Norske arkiver - Radio Kamerfilharmonie Hilversum

Lars Petter Hagen: Norske arkiver
radio Kamerfilharmonie Hilversum
col legno contemporary WWE 20246

Hagen, Lars Petter: Norske arkiver
Lars Petter Hagen: Norske arkiver - Radio Kamerfilharmonie Hilversum